Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Cliëntenraad Dimence houdt zich bezig met de collectieve belangenbehartiging van de cliënten van Dimence. Cliëntenraad Dimence bestaat uit 5 commissies, te weten:
basiscommissie Almelo en omstreken, basiscommissie Deventer en omstreken, basiscommissie Topreferente GGZ, basiscommissie Zwolle en omstreken en de beleidscommissie.

De basiscommissies houden zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau.
Aspecten hierbij zijn o.a.: kwaliteit van zorg, een goede bejegening met respect voor de cliënt, zorgvuldigheid en positieve beeldvorming betreffende cliënten.

Het is van groot belang dat cliënten meedenken en meepraten over alle zaken die direct of indirect betrekking hebben op het behandel-, begeleidings- en leefklimaat en de organisatie van de zorg, zoals de huisvesting, verbouwingen, rookbeleid, voedingsbeleid, dagbesteding etc. 

Ook Mental Health First Aid vinden wij van belang. Dit is een cursus waarin professionals en burgers leren eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problematiek en verward gedrag. Daarmee kijken we ook buiten de Dimence omgeving.
Er worden regelmatig afdelingen en locaties bezocht. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met leidinggevenden.

Basiscommissie Almelo en omstreken vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag in het Westerdok in Almelo en via beeldbellen. 
Raadsleden zijn:

 • Peter Bolkesteijn, voorzitter basiscommissie  Almelo en voorzitter van de beleidscommissie
 • Patrick Steen, lid
 • Wilco Kuiper, lid
 • Asrin Rahimi, lid
 • Wie komt ons helpen? Vul het contactformulier in

Basiscommissie Deventer en omstreken vergadert maandelijks op maandagmiddag op het Brinkgreventerrein in Deventer en via beeldbellen.
Raadsleden zijn:

 • Jur Thöne, voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Hendrik van der Meer, lid
 • José Huitink, lid
 • Britt Rottschafer, lid
 • Sanne Karel, lid
 • Malika Berkaoui
 • Wie komt ons helpen? Vul het contactformulier in.

Basiscommissie Topreferente GGZ vergadert maandelijks op donderdagmiddag op het Brinkgreventerrein in Deventer en via beeldbellen.
Raadsleden zijn:

 • Floor van der Velden, voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Sven Overvelde, lid
 • Wie komt ons verder helpen? Vul het contactformulier in.

Basiscommissie Zwolle en omstreken vergadert maandelijks op maandagochtend aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle en via beeldbellen.
Raadsleden zijn:

 • Michael Stomp, lid, afgevaardigde naar de beleidscommissie en Centrale Clientenraad
 • Gerda Brantenaar, lid
 • Claudia van Logtestijn, lid
 • Herman Groenwold, lid
 • Wie komt ons verder helpen? Vul het contactformulier in.

De beleidscommissie bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers uit iedere basiscommissie.
Er komen zaken aan de orde die betrekking hebben op meerdere basiscommissies of het lokale werkgebied overstijgen.
De commissies vergaderen 1x per maand.
Daarnaast vergadert de beleidscommissie regelmatig met de directie en geeft gevraagd, ongevraagd advies en heeft op diverse onderwerpen die cliënten direct raken in de dagelijkse levenssfeer 'instemmingsrecht'. De raad vergadert doorgaans in Deventer. 

Inhoud