Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Cliëntenraad Dimence houdt zich bezig met de collectieve belangenbehartiging van de cliënten van Dimence. Cliëntenraad Dimence bestaat uit 5 commissies, t.w.:
basiscommissie Almelo en omstreken, basiscommissie Deventer en omstreken, basiscommissie Topreferente GGZ, basiscommissie Zwolle en omstreken en de beleidscommissie.

De basiscommissies houden zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau.
Aspecten hierbij zijn o.a.: kwaliteit van zorg, een goede bejegening met respect voor de cliënt, zorgvuldigheid en positieve beeldvorming betreffende cliënten.

Het is van groot belang dat patiënten meedenken en meepraten over alle zaken die direct of indirect betrekking hebben op het behandel-, begeleidings- en leefklimaat en de organisatie van de zorg, zoals verbouwingen, rookbeleid en Mental Health First Aid (een cursus waarin professionals en burgers leren eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problematiek en verward gedrag).
Er worden regelmatig afdelingen en locaties bezocht. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met leidinggevenden.

Basiscommissie Almelo en omstreken vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag in het Westerdok in Almelo.
Raadsleden zijn:

 • Femmy Maassen van den Brink – Vrielink, voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Leo Wesselink, lid
 • Peter Bolkesteijn, voorzitter a.i. en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Anita Winter, lid

Basiscommissie Deventer en omstreken vergadert maandelijks op maandagochtend van 9.15 – 10.45 op het Brinkgreventerrein in Deventer.
Raadsleden zijn:

 • Sjors Michels, voorzitter
 • Selma Aydemir, lid 
 •  

Basiscommissie Topreferente GGZ vergadert maandelijks op dinsdagmiddag in Lorna Wing op het Brinkgreventerrein in Deventer.
Raadsleden zijn:

 • Lieneke van Nuil, voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • John Peter Paus, vice-voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Chantal Driessen, lid

Basiscommissie Zwolle en omstreken vergadert maandelijks op maandagochtend aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle.
Raadsleden zijn:

 • Jasper Wagteveld, voorzitter, voorzitter beleidscommissie en afgevaardigde naar de Centrale Cliëntenraad
 • Michael Stomp, lid en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Jaap Kolk, lid
 • Mirjam Dijks, lid
 • Pepijn Bosch, lid
 • E. de Vries, lid

De beleidscommissie bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers uit iedere basiscommissie.
Er komen zaken aan de orde die betrekking hebben op meerdere basiscommissies of het lokale werkgebied overstijgen.
De commissies vergaderen 1x per maand.
Daarnaast vergadert de beleidscommissie regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij vergadert doorgaans in Deventer.