Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Cliëntenraad Dimence houdt zich bezig met de collectieve belangenbehartiging van de cliënten van Dimence. Cliëntenraad Dimence bestaat uit 5 commissies, t.w.:
basiscommissie Almelo en omstreken, basiscommissie Deventer en omstreken, basiscommissie Topreferente GGZ, basiscommissie Zwolle en omstreken en de beleidscommissie.

De basiscommissies houden zich bezig met de collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau.
Aspecten hierbij zijn o.a.: kwaliteit van zorg, een goede bejegening met respect voor de cliënt, zorgvuldigheid en positieve beeldvorming betreffende cliënten.

Het is van groot belang dat patiënten meedenken en meepraten over alle zaken die direct of indirect betrekking hebben op het behandel-, begeleidings- en leefklimaat en de organisatie van de zorg, zoals verbouwingen, rookbeleid en Mental Health First Aid (een cursus waarin professionals en burgers leren eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problematiek en verward gedrag).
Er worden regelmatig afdelingen en locaties bezocht. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met leidinggevenden.

Basiscommissie Almelo en omstreken vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag in het Westerdok in Almelo.
Raadsleden zijn:

 • Peter Bolkesteijn, voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 • Femmy Maassen van den Brink – Vrielink, lid
 • Leo Wesselink, lid
 • Anita Winter, lid

Basiscommissie Deventer en omstreken vergadert maandelijks op maandagmiddag op het Brinkgreventerrein in Deventer.
Raadsleden zijn:

 • Selma Aydemir, lid 

Basiscommissie Topreferente GGZ vergadert maandelijks op donderdagmiddag op het Brinkgreventerrein in Deventer.
Raadsleden zijn:

 • Lieneke van Nuil, voorzitter 
 • John Peter Paus, vice-voorzitter en afgevaardigde naar de beleidscommissie
 •  

Basiscommissie Zwolle en omstreken vergadert maandelijks op maandagochtend aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle.
Raadsleden zijn:

 • Jasper Wagteveld, voorzitter, voorzitter beleidscommissie 
 • Michael Stomp, lid, afgevaardigde naar de beleidscommissie en centrale cliëntenraad
 • Jaap Kolk, lid
 • Mirjam Dijks, lid
 • E. de Vries, lid en afgevaardigde centrale cliëntenraad

De beleidscommissie bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers uit iedere basiscommissie.
Er komen zaken aan de orde die betrekking hebben op meerdere basiscommissies of het lokale werkgebied overstijgen.
De commissies vergaderen 1x per maand.
Daarnaast vergadert de beleidscommissie regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij vergadert doorgaans in Deventer.