Basiscommissie Topreferent GGZ

Layout bovenaan pagina

Basiscommissie Topreferent is onderdeel van de cliëntenraad van Stichting Dimence en behartigt de belangen van cliënten van de afdelingen: 

Specialistisch Centrum bipolaire stoornissen SCBS,

Psychiatrie en zwangerschap

Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen SCOS

Somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten SOLK

Wij zijn als (ex)cliënten verenigd om collectieve vragen, klachten en verbeteringen op de kaart te zetten, actief te volgen en eventueel aan de kaak te stellen.

Luisteren naar vragen en opmerkingen van individuele cliënten, en navraag doen of gemelde vragen en klachten breder leven onder cliënten. Vervolgens adviseren wij aan teamleiders, managers en directie tot verbetering en hebben invloed op de manier waarop.

De cliëntenraad heeft als medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie een beslissende en soms verzwaarde stem in het nemen van besluiten. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er speelt!

De cliëntenraad heeft een voorzitter, een vice-voorzitter en daarnaast verschillende raadsleden. Wij komen elke maand samen om te vergaderen over de onderwerpen die leven en aandacht vragen. Binnen onze vergaderingen is ruimte voor gasten van verschillende pluimage.

Eens in de zes á acht weken wordt vergaderd met de manager Topreferent om te horen welke topics elders in de organisatie spelen en om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wil je weten wat we in 2022 van plan zijn? Klik op de link Jaarplan 

En wil je weten hoe dat nou werkt, invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie? Of eens een vergadering bijwonen als gast? Heb je een vraag of opmerking vul het contactformulier in.

Informatie of aanmelden kun je ook bij de coach/ondersteuner Patricia Otto, p.otto@dimencegroep.nl

We komen graag met je in contact!

facebookpagewhatsAppinstapage