Basiscommissie Topreferent GGZ

Layout bovenaan pagina

Basiscommissie Topreferent is onderdeel van de cliëntenraad van Stichting Dimence en behartigt de belangen van cliënten van de afdelingen: 

Specialistisch Centrum bipolaire stoornissen SCBS,

Psychiatrie en zwangerschap

Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen SCOS

Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten Alkura

Wij zijn als (ex)cliënten verenigd om collectieve vragen, klachten en  voorstellen voor verbeteringen te bespreken met de manager(s) en/of teamleiders van deze afdeling; we volgen ontwikkelingen actief en helpen graag het beleid te verbeteren.   

We luisteren naar vragen en opmerkingen van individuele cliënten, en doen navraag of gemelde vragen en klachten breder leven onder cliënten. Vervolgens adviseren het kader voor verbetering of stemmen in met een aanvraag.  

De cliëntenraad Dimence heeft als medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie een beslissende en soms verzwaarde stem in het nemen van besluiten. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er speelt!

De cliëntenraad heeft een voorzitter, een vice-voorzitter en daarnaast verschillende raadsleden. Wij komen elke maand samen om te vergaderen over de onderwerpen die leven en aandacht vragen. Binnen onze vergaderingen is ruimte voor gasten van verschillende pluimage.

Eens in de zes á acht weken wordt vergaderd met de manager Topreferent om te horen welke topics in de organisatie spelen en om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Wil je weten wat we in 2023 van plan zijn? Vraag bij ons na.

En wil je weten hoe dat nou werkt, invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie? Of eens een vergadering bijwonen als gast? Heb je een vraag of opmerking vul het contactformulier in.

Informatie of aanmelden kun je ook bij de coach/ondersteuner Angela Vorstenbosch a.vorstenbosch@dimencegroep.nl 

We komen graag met je in contact!

 

 

 

Inhoud