Zorgprestatiemodel

Hierbij nodigen we de Cliënten-/Patiënten/Adviesraden van Dimence Groep (incl. basiscommissies) uit voor een webinar over het nieuwe zogenoemde Zorgprestatiemodel. 

Het Zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Deze regeling is landelijk opgelegd. Het streven is om de bekostiging eenvoudiger en duidelijker te maken. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.
De client kan op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie hij behandeld is en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. De cliënt krijgt de rekening ook sneller. Zo weet hij eerder welke kosten zijn gemaakt en of hij eigen risico moet betalen. 

Graag vertellen we jullie meer over deze nieuwe bekostiging in de zorg. Meld je hier aan voor het webinar bij Secretariaat Cliënt Medezeggenschap: secretariaatclientmedezeggenschap@dimencegroep.nl Geef je datum van voorkeur door.

21 september van 15.00 – 16.00 uur
30 september van 16.00 – 17.00 uur

Mocht geen van beide data geschikt zijn, doe ons dan wel bericht, voor een evt. alternatieve optie.
We zien je graag! 

De voorlichters:
Amber Hes en Rene Meijer,

Namens het Team Cliëntmedezeggenschap,
Agnes, Patricia en Huub.