Layout bovenaan pagina

De cliëntmedezeggenschap werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De wet verplicht de organisatie Dimence om advies te vragen aan de cliëntenraad over een groot aantal onderwerpen. Soms is er sprake van verzwaard advies, soms geeft de raad ongevraagd advies. Op een aantal onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht.

Welkom bij de cliëntenraad stichting Dimence

De cliëntenraad Dimence behartigt de collectieve belangen van (ex-) cliënten binnen de stichting Dimence. De raad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Zij hebben regelmatig contact met hun achterban en de medewerkers van de stichting. 

Binnen de cliëntenraad Dimence zijn louter cliënten van Dimence actief. Om zo dicht mogelijk bij cliënten te staan werkt de cliëntenraad in lokale raden (Almelo, Zwolle, Deventer en Topreferent).  

Heb je belangstelling, wil je je kennis en/of ervaring delen?
Neem gerust contact op voor meer informatie